Another fish eye group pic at Baluarte in Vigan

Hahah dami nasilaw sa sinag bg araw