GRABKalesa this Saturday in IntramurosWow! this is one serious stunt by GRAB! After the GRAB Horse promotion in Baguio early this year, they are bringing back the GRAB horse here in Manila, but the difference is that 2-3 person can ride on it in a “kalesa” or carriage.

The GRAB Kalesa service will be only available in INTRAMUROS this August 20-21, 2016. The pick up point starts at Plaza de Roma Fountain from 2-5pm only. The GRAB Kalesa can transport you around Intramuros. And you can only book a ride via the GRAB app.

You can use the GRAB Kalesa as your transport OR your tour guide around Intramuros. The ride will take around for 30minutes going around the walled city.

Here’s the info they sent via email

GrabKalesa na sa Sabado!Ang sasakyang Kalesa ay nagsilbing paraan ng transportasyon noong unang panahon hanggang ngayon. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa Intramuros, Manila - na dinadayo kadalasan ng mga turista.

Bisitahin natin ang mga kaibigan nating kutsero, kasama ang kanilang kalesa, kabayo, at sombrero. Pinaghalo ang nakaraan at ang kasalukuyan, sakay ka na saGrabKalesa! Libre lang ito at walang mawawala sa iyo! Ito’y gaganapin sa Intramuros, Manila sa darating na Agosto 20-21, 2-5PM.


more details at https://www.grab.com/ph/grabkalesa/?utm_source=EDM&utm_medium=Email&utm_campaign=PH_ALL_GR_PAX_EDM_PH16GrabKelesa&utm_term=PH_ALL_GR_PAX_EDM_PH16GrabKelesa&utm_content=&utm_source=Grab&utm_campaign=78763c8698-20160818_PH_Grab_GrabKalesaReminder_RideNotBlank&utm_medium=email&utm_term=0_697e5a9e57-78763c8698-57497413Here are the details that you need to know:

- You need to use the app to book a GRAB Kalesa
- The ride is totally FREE!
- To happen only this Aug 20-21 from 2pm-5pm
- Pick up point is only at Plaza de Roma fountain
- GRAB Kalesa only roams around Intramuros, you can't use it to transport you outside the walled city
- Use the hashtag #GRABKalesa for social media
- GRAB Kalesa ride can accommodate 2-3 riders
- Kalesa transport from pick up point to drop off point is around 30min
- GRAB Kalesa is a go -- rain or shine
- Internet Wifi will be put up at Plaza de Roma, for you to download the GRAB app or use it for your booking
- The GRAB special booking event is a way to help the livelihood of our Kalesa operators in Manila and also for you to try and experience the kalesa fun ride in Intramuros

Oh ano.. tara sakay tayo!